Deel je spullen in in categorieën om het maken van beslissingen te vereenvoudigen

Deel je spullen in in categorieën

Het gevoel hebben dat je spullen in een categorie kunt onderbrengen, kan het makkelijker maken om beslissingen te nemen. Ter inspiratie 4 verschillende mogelijkheden om spullen in categorieën in te delen en op basis daarvan het beslissen over wat blijft en wat gaat te vereenvoudigen.

Een indeling op basis van emotie

does it spark joy

Deze is het meest eenvoudig. Je deelt je spullen op in 2 categorieën:

 1. Je wordt er blij van
 2. Je wordt er niet blij van

Datgene waar je blij van wordt blijft.
Datgene waar je niet blij van wordt gaat.

Eerder heb ik hier al over geschreven: Ja maar, hoe weet ik nou of ik er echt blij van word?

Een indeling op basis van functie

 1. Het voorwerp is nuttig
 2. Het voorwerp is mooi
 3. Het voorwerp heeft emotionele waarde
 4. Het voorwerp is/heeft geen van bovenstaande

De eerste 3 categorieën blijven, de 4de gaat.

Wat extra uitleg is hier wel op zijn plaats. Wat is bijvoorbeeld niet ieder voorwerp nuttig? En dat servies wat boven op zolder in een doos staat is best mooi toch?

Voorwerpen die nuttig zijn.

Een voorwerp heeft alleen nut als je het ook gebruikt. Dat zegt niets over het potentiële nut van het voorwerp, maar wel over of het voorwerp écht nut heeft in jouw huishouden. Als iets potentieel nut heeft, maar je gebruikt het nooit, dan gebruikt het alleen maar ruimte in je huis en in je kasten. De écht nuttige voorwerpen, die je veel en graag gebruikt mogen blijven.

useful must be just

Voorwerpen die mooi zijn

Sommige voorwerpen vind je prachtig om naar te kijken. Als je ze een prominente plaats geeft waardoor je er ook naar kijkt dan mogen ze blijven (iets wat mooi is, maar ergens bewaard wordt waardoor je het nooit ziet, heeft geen waarde en is alleen overtollige ballast).

Voorwerpen met emotionele waarde

Sommige voorwerpen hebben een (positieve) emotionele waarde. Je vind het fijn om er naar te kijken, ook al zijn ze op zichzelf niet mooi of nuttig. De herinneringen geven je een prettig gevoel.  Het zijn voorwerpen die je hart verlichten. Dat kunnen ze alleen doen als ze zichtbaar zijn. Hiervoor geldt hetzelfde als voor voorwerpen die mooi zijn. Als ze ergens verstopt en weggestopt liggen, dan hebben ze geen waarde, ook geen emotionele waarde.

Voorwerpen die weg kunnen.

Alle voorwerpen die niet nuttig zijn, lelijk zijn en geen emotionele waarde hebben of in zijn geheel niet te identificeren zijn (als je niet weet wat het is, ga je er ook niet naar zoeken als je het nodig hebt) kunnen weg.

Een indeling op basis van het tijdsvak:

 1. Voorwerpen die in het nu horen
 2. Voorwerpen die bij een realistische toekomst horen
 3. Voorwerpen die in het verleden horen
 4. Voorwerpen die bij een idealistische toekomst horen

Voorwerpen die in het nu horen of horen bij een realistische toekomst die blijven
De meeste voorwerpen in je huis zouden moeten bestaan uit voorwerpen die in je huidige leven horen. Het is ook belangrijk om ruimte de houden voor voorwerpen die bij een realistische toekomst horen. Zorg er dan wel voor dat dat er niet zo veel zijn dat het nu in het gedrang komt. Het nu is het enige moment waarin je leven kunt leven en vereenvoudigen.

Wat doe je met de spullen uit het verleden?
Natuurlijk hoef je niet alle spullen uit het verleden weg te doen als je dat niet wilt. Het is wel goed om naar de verhouding te blijven kijken. Het is maakt het niet eenvoudig als te veel van de ruimte en energie in huis wordt opgeslokt door spullen uit het verleden.

herinneringen bewaar je in je hart

Wat doe je met de spullen die bij een idealistische toekomst horen?
Sommige voorwerpen horen bij een "idealistische" toekomst.

 • Het is het cursusmateriaal van cursussen die je in de toekomst nog wilt volgen, maar waarvan je echt wel weet dat je er niet aan toe komt.
 • Het zijn ook de klus-, knutsel- en handwerkprojecten die je aan liggen staren, maar waarvan je diep in je hart weet dat je er niet meer aan toe komt.
 • Het zijn ook die bakjes, bakspullen en lege flacons en jampotjes voor wanneer je heel actief zelf recepten gaat maken en wie weet zelf wel schoonmaakmiddelen samen gaat stellen. Wie weet, ooit in de toekomst?

Als dat niet realistisch is, dan kun je je beter van deze spullen verlossen in het heden. Dan houdt je ruimte over voor het nu en voor de realistische toekomst. Anders herinneren die spullen je alleen maar aan de dingen niet niet lukken en niet gaan gebeuren.

Als te veel spullen gewijd zijn aan het verleden of de toekomst dan nemen die de energie, ruimte en tijd weg van het nu.

Een creatieve indeling (ook op basis van emotie):

 1. Vrienden
 2. Kennissen
 3. Vreemden

Deze indeling is bedacht door Kolberg en Nadeau, speciaal voor mensen die buitensporig veel bewaren. Door de gevoelens die je hebt voor je spullen sterk te overdrijven, wordt het duidelijk welke voorwerpen je dicht bij je wil houden (je vrienden) en welke niet.

Zorg dat je de ruimte hebt voor 4 kratten, of 4 stapels, bij voorkeur op een grote tafel, zodat je niet al te veel hoeft te bukken. Label ze:

 1. Vrienden
 2. Kennissen
 3. Vreemden
 4. Weggegeven

Pak ieder voorwerp 1 voor 1 vast en besluit snel, op basis van je gevoel of dit een vriend, kennis, vreemde of voorwerp is wat je weg wil geven. Doe het vooral snel!

Je vrienden blijven natuurlijk!

Kennissen komen en gaan, en vandaag is het moment van gaan.

De vreemden gaan natuurlijk, dus die kunnen samen met 4 onmiddellijk vertrekken.