Ja maar, ik vind de woorden Doen en Bewaar niet fijn!

Ja maar, ik vind de woorden Doen en Bewaar niet fijn!

Het gaat niet om de woorden. Het gaat erom dat je een verschil maakt tussen:

  • papieren waar nog wat mee gedaan moet worden én
  • papieren die je om de een of andere reden moet of wil bewaren.

Als je alle papieren waar je wat mee moet doen bij elkaar hebt liggen, kun je die handelingen veel sneller uitvoeren. Als daar allemaal papieren tussen liggen die je alleen maar hoeft te bewaren, blijf je aan het uitzoeken. Als je niet uit de voeten kunt met Doen en Bewaar dan noem je ze gewoon anders. Zo lang je maar onderscheid maakt tussen de papieren waar je daadwerkelijk op korte termijn actie op moet ondernemen en de papieren die je alleen maar bewaart voor 'later'.

Enkele suggesties:

  • Af te handelen en Afgehandeld
  • Actie en Archief
  • Belangrijk en Opruimen
  • In en Archiveren
  • Te doen en Gedaan

Over het algemeen zetten werkwoorden je meest aan tot actie. Ga niet lopen zoeken naar de juiste woorden. Dit is zo’n beslissing waarbij het niet waard is om veel tijd aan het keuzeproces te besteden. Het gaat er om dat je zo snel mogelijk toe komt aan het doen van je administratie.  Bovendien is het een koud kunstje om op een later tijdstip de categorieën te hernoemen als je andere woorden vindt waarvan je zegt, die zetten me nog meer tot actie aan. Noem ze tot die tijd gewoon Doen en Bewaar. Zo heten ze bij mij en vele anderen ook en die woorden voldoen prima.